Loader M Created with Sketch.
  לבוגר.ת הבא.ה Stroke 1 תקשורת חזותית

  אביטל רחייב

  054-7798530
  rahayevavital@gmail.com
  avitaloo.myportfolio.com

  אדום מיתוג עיצוב גרפי שחור אורבני אמנות אפור ארכיטקטורה דיגיטל טיפוגרפיה מדיה מעורבת מקומיות צילום תל אביב ירוק עיצוב

  וודקה טרדיציה

  פרויקט גמר

  מוזיאון תל אביב

  מיתוג לפסטיבל ״אוטומט״ + עיצוב פונט

  הצעות נוספות:

  סימבוליזם

  אסתר לוי

  זמן שאול

  אלמוג ברזילי רוזנפיק

  אסופה

  טל אשכנזי

  עציץ

  אירה קורניוקוב

  עקדות

  ג'וליה שרר