Loader M Created with Sketch.
  לבוגר.ת הבא.ה Stroke 1 תקשורת חזותית

  מאור אהרון

  055-2240434
  maorbd074@gmail.com

  איור לבן מקומיות ספר עיצוב גוף זהות נשיות

  "מעשה בשלושה אגוזים" מאת לאה גולדברג

  פרויקט גמר

  פוסטר לשיר "שלומי" של זלדה

  הצעות נוספות:

  שלי (Shelly)

  מתן רכטר

  חבצולים

  מיכל חמצני ונעמה אופיר

  .inc

  טל מוקדי

  אנטרופיה

  בן צ׳רבינסקי

  יריעות של המאה ה־21

  אסף כץ