Loader M Created with Sketch.
  לבוגר.ת הבא.ה Stroke 1 תקשורת חזותית

  אייל בלבין
  Aya Balabin

  054-5637703
  ayal.rachel@gmail.com

  איור מדיה מעורבת ספר עיצוב קראפט תלת מימד COVID-19 אדום אינטראקטיב אפליקציה לבן שחור חברה וקהילה

  חיות אדם

  פרויקט גמר

  שנת הקורונה 2020 המושגים שנכנסו לחייו

  ask me a question תשובות מאויירות לשאלות פתוחות.

  הצעות נוספות:

  תיבת נוח

  אנטנש יאלאו

  השמש הגנובה

  איתי סנפיר

  UZUPIS – אוזופיס

  בן ריבק

  פוסטרים לסרטי טים ברטון

  אריאל אפרים

  אסופה

  טל אשכנזי