Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית

  רן מלול
  RAN MALUL

  052-4590709
  Ranmalul@gmail.com
  instagram icon @ran.malul

  אדמה 2020

  מיתוג לכנס "אדמה 2020" העוסק בבניה באדמה כחומר גלם עיקרי. ההשראה הוויזואלית לתהליך המיתוג לקוחה מהחזרה למקורות: הקסבות במרוקו, הבתים הראשונים שנבנו בלבני אדמה.

  אדום בית חברה וקהילה טבע מיתוג עיצוב גרפי

  הצעות נוספות:

  אלטרנתיבות

  וליאל טליה ברוכי ואור ואקנין

  מסך עשן

  יעל מרדכי

  אבידות ומציאות

  עדי מישורי

  סימבוליזם

  נעה אגסי

  Fring

  נעה ארד