Loader M Created with Sketch.
  ארכיטקטורה פרויקט גמר

  רומי אטאס
  Romi Attas

  romi.attas@gmail.com
  instagram icon @bezalel.arch_grad21

  אדמות הסולטן | מים, אדם ואדמה בג'יפתליק

  אדמות הסולטן | מים, אדם ואדמה בג'יפתליק مزرعة السلطان | ماء, إنسان وأَرْض فِي الجفتلك The Sultan’s Lands | Water, Man and Land in the Jiftlik פרעה אל-ג'יפתליק הוא כפר פלסטיני בבקעת הירדן הנמצא בשטח C. משמעות הדבר היא שהתושבים בו אינם אזרחים של מדינת ישראל אף כי הם נתונים לשליטתה במגוון נושאים חשובים כמו אספקת מים, חשמל, תשתיות, פיתוח ובנייה. קל לזהות שתושבי הכפר אינם זוכים למשאבים שווים לאלו המושקעים בשכניהם היהודים. התנועה שלהם מוגבלת על ידי מחסומים, שטחים צבאיים, ושמורות טבע שהכניסה אליהן אסורה עבורם. האדמות שלהם מנושלות לטובת ההתנחלויות השכנות בחסות המדינה. חציים מצויים מתחת לקו העוני, ורובם מתקיימים מחקלאות שאותה הם מתקשים לקיים ללא כמות מספקת של מים. חסרות להם גם תשתיות בסיסיות כמו ביוב, כבישים, או חשמל באספקה שוטפת. בעזרת סדרה של התערבויות אדריכליות, בקנה מידה אזורי ומקומי, אני שואפת ליצור תנאים אשר יסייעו להגברת החוסן (resilience) של תושבי הג'יפתליק, ויפתחו נתיבים לעצמאות כלכלית ולהתפתחות מרחבית למרות התנאים המגבילים המוכתבים על ידי המציאות הפוליטית, ואף יציעו את התשתית בכדי לשנות אותם ולדמיין עתיד חיובי יותר. אשתמש במבני גשר, אשר יעודדו חיבור וחידוש של קשרים מרחביים, מערך של סכרים אקולוגיים המאפשרים ניצול משופר של מקורות המים הטבעיים והחייאה של מי התהום שיבשו. בנוסף אתייחס לסוגיית החינוך, פתיחה של אפשרויות למסחר מקומי, השבת קרקעות חקלאיות וחזרה לקשר בריא עם האדמה. פרויקט זה קיבל את תו ‘בצלאל בסביבה קיימות וקהילה׳. פרוייקט: רומי אטאס מנחים: רן גרוס, ייטב בוהסירה ונועה שגב.

  אורבני ארכיטקטורה זיכרון חברה וקהילה מצטייני בצלאל בסביבה פוליטי

  הצעות נוספות:

  אלון שרעבי ורוני שלו

  שגיא מכלוף

  דפנה אמירה

  אלונה קוש ואריאל שר