Loader M Created with Sketch.
  צורפות ואופנה פרויקט גמר

  אופיר לב
  Ofir Lev

  ofirgaga@gmail.com
  instagram icon @ofirfuckinglev

  אופיר פאקינג לב

  הפרויקט שלי עוסק בפערים ובמתחים הקיימים ביני לבין המשפחה שלי והחברה הקיבוצית והדתית שבה גדלתי. שאלות על עצמי ביחס לחברה, על נטייתי המינית, על מגדר ועל פריטי הלבוש שהיו חלק בלתי נפרד ממני בניסיונות הרבים שלי לבטא ייחודיות ולבלוט. כל אלה הובילו אותי למסע אל עצמי ול"משחק" עם פריטי הלבוש שמהם מורכבת הקולקציה בטכניקת הדקונסטרוקציה. באמצעות השימוש בפריטי לבוש רדי־מייד, פירוקם ויציקת ערכים חדשים שלא היו קיימים בפריטים קודם לכן, אני משמר את המתח בין המקור לייצוגו החדש וביני לבין המקור והעבר שלי. הפירוק וההרכבה מתרחשים במקביל במערכות הלבוש ובתוכי, בניסיון "לפרק" לגורמים את אישיותי המורכבת כדי להבין את עצמי, אם דבר כזה בכלל אפשרי. חומרים: מגוון בגדים ושקי כביסה שנלקחו מהמחסן בקיבוץ ומהארון המשפחתי. טכניקות עבודה: פירוק, פרימה ותפירה של הבגדים. מנחה: שלי סתת קומבור ליווי עיוני: ד"ר טל פרנקל אלרואי

  אופנה זהות מקומיות קיימות

  הצעות נוספות:

  אופק חיים, ורד מילסון ולי ציפקין

  גיא גורביץ

  גבריאלה ג'ייז

  לירי ספטון

  אורי קסל