Loader M Created with Sketch.
  ארכיטקטורה פרויקט גמר

  וליאל טליה ברוכי ואור ואקנין
  Valiel Talya Bruchi & Or Vaknin

  orvaknin1992@gmail.com , valielba@gmail.com
  instagram icon @valielba

  אלטרנתיבות

  העיר הדרומית, נתיבות, עוברת בימים אלו מהפכה ומשנה את תדמיתה. המהפכה מתרחשת בתחומי המסחר, התעשייה, התרבות והמגורים. ההתפתחות העירונית והכפלת שטח העיר, הובילו לנדידה של פרוגרמות עירוניות שהתקיימו בתוך השכונות הוותיקות, לשולי העיר כך שהמוקד העירוני עובר מהמרכז לשוליים . כל אלו, מביאים לכך שבתחומי העיר הוותיקה מתחיל תהליך של דעיכה. בתגובה לכך, בחרנו להציע פרשנות חדשה להתחדשות עירונית, שתתאים עצמה לחזון העיר. בשונה מהנהוג בהתחדשות העירונית הרווחת כיום, הפרויקט מציע להחזיר את הפרוגרמות שנדחקו החוצה חזרה לשכונה הנפגעת, דרך יצירת אינטראקציה בין התעשייה והעיר לבין התושבים. זאת על ידי שילוב התעשייה עם פונקציות קהילתיות-ציבוריות המערבות את התושבים בתוך תהליך היצירה. דבר המתאפשר באמצעות התעשייה הרביעית, שמחזירה את התחום לתוך העיר. התעשייה בפרויקט תושתת ברובה על חומרים ממוחזרים שיהוו חומר גלם לפסי הייצור, כך שיחול מערך מעגלי מקיים בין המוצר לבין החומר. חללי המבנה מוסווים על ידי תל ירוק המייצר מופע של טבע חדש בתוך העיר ולפרקים חושף התרחשויות מנוגדות שונות, אדם ותעשייה, המתקיימות בתוכו. פרויקט זה קיבל את תו ‘בצלאל בסביבה קיימות וקהילה׳. התבוננות בהתחדשות העירונית כהזדמנות לחיבור בין פרוגרמות שונות הקיימות בעיר ליחידה אחת, לצד חידוש מתחמי מגורים, תתרום לחיזוק השכונות הוותיקות כך שלא יהיה צורך להתמודד עם מכפילי הבנייה הנוקשים.

  אורבני ארכיטקטורה חברה וקהילה ירוק מצטייני בצלאל בסביבה מקומיות

  הצעות נוספות:

  מתן רכטר

  ג'וליה שרר

  לירי ספטון

  איגור רודקובסקי וניקיטה בונק

  יובל יצחק