Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית

  רוני בהיר
  Roni Bahir

  050-7362547
  roni.bahir@gmail.com

  אסיפה

  חברה וקהילה טיפוגרפיה לבן שחור

  הצעות נוספות:

  פעימות

  שחר הוד

  ספורט מוטורי בעידן ה־AI

  אביב ינובסקי

  Inner Beauty

  מאי מימון

  עיצוב בתנועה

  שחר הוד

  road to nowhere

  נעה פלד