Loader M Created with Sketch.
  צורפות ואופנה פרויקט גמר

  נועה צהלה מימון
  Noa Tsahala Maimon

  Noamaimon96@gmail.com
  instagram icon @noa_tsahala

  אסיפת זיכרונות

  בפרויקט שלי אני אוספת זיכרונות מהילדה שהייתי, בבית בו גדלתי. מהחינוך אותו קיבלתי , מהדת אליה התבגרתי. מאמא שלי, ממערכת היחסים ביננו , מהבגדים התואמים של בנות המשפחה. כל אלה מושלכים אל ההווה. הזיכרונות, הקשר החזק והסביבה בה גדלתי הובילו אותי לנועה של היום. מאז המאבק של אמא על החיים, הרגשתי צורך חזק לחזור אחורה, לחקור יותר, לחדד את הדי אן איי שלי גם כשאמא איננה בסביבה. לבחון את הקשר שלי לדת מחדש ולגלות בו אמת משלי. הלבוש שלי היום חושף קשר ישיר לעבר ואוסף את הכל יחד: את הערכים שקיבלתי בבית, הקשר לאמא , לאחותי , הבגדים אותם לבשנו בתור ילדות, הבגדים של אמא שעברו אלינו בירושה. בפרויקט זה אני מוצאת את עצמי בעיצומו של תהליך שאיתו אני מתבגרת ומשלימה עם עצמי. עם נועה. טכניקות עבודה: רקמות בעבודת יד , הדפס סובלימציה , שיבורי , חריזה מנחה: שלי סתת קומבור מלווה עיוני : ד" טל פרנקל אלרואי

  אופנה בית זיכרון טקסטיל

  הצעות נוספות:

  פגרה

  אפרת אישטו

  How to grow a succulent

  גלעד שרייבר

  Gaara

  כליל אתרוג

  אנְבּוקְסִינְג

  ירדן צרפתי

  ללא כותרת

  דן חשמונאי