Loader M Created with Sketch.
  ארכיטקטורה פרויקט גמר

  אלונה קוש ואריאל שר
  Alona Kosh and Ariel Sher

  alona282@gmail.com , Arielsher3@gmail.com
  instagram icon @bezalel.arch_grad21

  ארץ נוי אביונה

  בקעת הירדן היא מקרה נופי היסטורי מרתק אשר היווה פוטנציאל התיישבותי לאורך ההיסטוריה. מהלכים פוליטיים ושינויים כלכליים הכתיבו את סדר היום המרחבי בה והפכו אותה לאזור ספר טעון. כיום, הבקעה רצופה התיישבויות החקלאיות המתפקדות כפסי ייצור מנותקים זה מזה. המשותף לכולן הוא התלות הכלכלית בערים הגדולות. הפרויקט בוחן כיצד ניתן ליצור עצמאות כלכלית להתיישבויות אלה על ידי ניצול שני המשאבים המקומיים המשמעותיים באיזור - המים והתמר. הוא מתמקד בהתיישבות הקולקטיביות הקטנה ביותר, כפר. כפר הג'יפתליק הוא היישוב הפלסטיני הגדול ביותר השוכן בשטחי C. מקום שנמצא הרחק מחוץ לאינטרס של מוסדות התכנון, ולכן יש חשיבות בפיתוח תשתית המבוססת על משאבים מקומיים. הבקעה היא בית גידול אופטימלי לתמר. אך יחד עם זאת, זקוק התמר לכמות גדולה של מים, ובדינמיקה הכלכלית חברתית בבקעת הירדן, מים הם מקור ליחסי כוח. הפרויקט מציע מערכת חדשה לניהול מי נגר אשר תגדיל את תפוקת התמר, תיצור אפשרויות תעסוקה חדשות ותמשוך תיירות, במטרה להפוך את הבקעה מחצר אחורית לציר מרכזי ומשגשג.

  אורבני ארכיטקטורה זיכרון ירוק מקומיות

  הצעות נוספות:

  הפוטנציאל התכנוני של נהריה

  דריה מולגנובה

  3ag

  שני ימין

  emBrace

  רייצ'ל ברנשטיין

  גנים של טבע ואדם

  גל נאפ

  מעשיות בבדידות

  קטיה בוצמן