Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 אמנות פרויקט גמר

  נועה פלג
  Noa Peleg

  +972 50-992-5321
  noa.peleg2@gmail.com

  א-פרטאץ'

  פרטאץ': חפיפניקיות, חיבור רשלני, שנעשה במהירות. א-פרטאץ': שימוש בקיים ומה שנמצא בסביבה הנוכחית, יצירת חיבורים הרמוניים מתוך הקשבה עמוקה למהותו של כל גורם. בעידן של ניכור, ריחוק חברתי והתחממות גלובלית, מבנים של ביטחון שבדרך כלל קבועים במרחב ובזמן, הופכים ארעיים. אנו נאלצים להבין מחדש מהם היסודות המאפשרים לנו את תחושת הבית והשייכות. מסגרות חברתיות ותרבותיות המכוונות את פועלנו בעולם מוצבות בסימן שאלה הדוחק בנו להתחבר לאינסטינקטים ולחושים שלנו כמצפן המתווה את דרכנו. התערוכה עוסקת ביחס האדם לסביבתו, ונעה בטווח שבין כאב ההיפרדות, והנעימות שבהתחברות. תהליך היצירה התקיים בשיתוף פעולה המושתת על מפגש ודיאלוג, כאשר כל אמנית התמקדה בתהליך האמנותי האישי שלה. המרחב שנפתח עבורנו בתהליך יצירת התערוכה הפך למעבדה הבודקת את אפשרויות החיבור השונות בין סוג חלל אחד לאחר, בין אובייקטים שונים ובין אמנית אחת לאחרת. בדיקות אלו מעוררות שאלות על החיבורים הקיימים במציאות שלנו – היכן הם מיטיבים והיכן מחלישים? התערוכה מציעה מרחב בו השאלות חופשיות לנשוב כרוח בחלל ומאפשרות לקולות השונים להתארח בה. פרויקט זה קיבל את תו ‘בצלאל בסביבה קיימות וקהילה׳. תודות מיוחדות: חאלד מאחסן, עזרא תורקיה, גיא מרקוביץ׳, יעקב שושני, משתלת ׳גינת תמר׳, מיכל הלפמן, גלעד אופיר, לאה אביטל, מאשה זוסמן, מאיה גולד, אורי פלג, משפחת מץ, גבי ניקולא, אור נגרי ומשתתפי פסטיבל ׳וולו׳ שעזרו בהקמת התערוכה

  אמנות טבע מצטייני בצלאל בסביבה פיסול ציור

  הצעות נוספות:

  תשקוט

  יסמין טפר

  Where There's Water There's Life

  רייצ'ל מץ

  נוף מבטחים

  גל דבורה פינקלשטיין

  ציורים

  בת נדיב אביטל

  השלושה

  אביב חן