Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית

  נעה ולדמן ארנוביץ
  Noa Waldman Arnovitz

  noawaldman@gmail.com
  noawaldman.wixsite.com/mysite
  instagram icon @noa.w.a

  בחירות קשות

  ״בחירות קשות״ / קורס אינפוגרפיקה, רוני לוית ״בחירות קשות״ הוא משחק הרכבה של פאזל. במהלך המשחק יש להתאים את הצורות כך שסכומם יהיה שווה למיליארד ש׳. סכום תקציב הבחירות הנוספות לכנסת. תקציב הבחירות השניות והשלישיות במדינת ישראל יעלו מיליארד שקל. (נתון זה כולל אך ורק את תקציב ועדת הבחירות המרכזית ותקציב מימון מפלגות) מה המשמעות של הוצאת מיליארד שקל במדינה? פדיתי את הכסף שהמדינה מוציאה על הבחירות ונתתי לה חלופות אחרות, שממחישות ומפרקות את המספר הגדול הזה - מיליארד. כל אזרח יכול לשחק במשחק ולהחליט בעצמו איפה הוא היה מעדיף לשים את הכסף. כל תחום שממנו אספתי את הנתונים מבוסס על חוסר בתקציב שהיה נצרך בשנה האחרונה.

  אינפוגרפיקה מקומיות משחקים עיצוב גרפי פוליטי תלת מימד

  הצעות נוספות:

  יסמין

  אסיה זגייר

  ג'אדיד אל אסלאם

  אסתר לוי

  עד שנת 2000 יהיה שלום

  אסי רובנוביץ'

  מאתיים

  קרן אלחנן

  קול ישראל

  עודד אבולעפיה