Loader M Created with Sketch.
  עיצוב תעשייתי פרויקט גמר

  ינון ברק
  Ynon Barak

  054-3080958
  Ynon6693@hotmail.com
  www.facebook.com/ynon.barak
  instagram icon @ynonbarak

  בית גידול / כלי גידול

  סביבת מחייה לצמחים ובעלי חיים הפרויקט מציע כלי גידול חדש עבור צמחים ובעלי חיים, המאפשר למשתמש שליטה תוך שימור היבט הפראיות וההפתעה. בית הגידול שואב השראה מצורות גיאומטריות כאוטיות ומורכבות בטבע – פרקטלים, אשר הוכח כי הם משרים על המתבונן שלווה ונחת. בלב הפרויקט עומדות נקודות החפיפה האסתטיות, המושגיות והפונקציונליות בין צורות אלו לחשיבה האנושית. מנחה: טל גור צילום: נדב גורן

  אורבני חברה וקהילה טבע יציקות לבן עיצוב קיימות

  הצעות נוספות:

  הית'ם חלבי

  שרלוטה אביגיל יוטרם כהן

  דנה אווה פטרוב

  אוקסנה פק ורות צבילינג

  מור פדיה