Loader M Created with Sketch.
  צילום פרויקט גמר

  אלכסנדרה דבורקין
  Alexandra Dvorkin

  בית גלות בית

  ״גלות״ בשפה העברית היא מילה בעלת משמעויות רבות. בין השאר, היא מתארת מצב שבו אדם נעקר מארץ מולדתו, והיא גם מהווה מטפורה אקזיסטנציאליסטית לקיום האנושי. המילה מעלה מגוון רחב של רגשות הקשורים למסע חיפוש אחר בית ושייכות במובן הרגשי, מסע שמקשר בין אירועי העבר להווה. בעבר, גם אם לא היה כך בזמן אמת, חבויות תחושות הביטחון והסיפוק. בהווה – החיפוש, והתקווה למצוא בית. הפרויקט החל במחשבות דווקא על העתיד. בשנה האחרונה ביליתי בקיבוץ לא מעט חודשים. בעודי משוטטת בקיבוץ צילמתי ודמיינתי את ביתי העתידי. ביקשתי לסיים תקופה ארוכה של ניכור. באותו הזמן נחשפתי למגזינים של צילום ישראלי משנות ה60- וחוויתי פרץ נוסטלגיה לא מוסבר לזמנים ההם. במחשבה על הרצון לחזור בזמן ולסגור מעגל של חיפוש, שילבתי אותם בעבודה. לפי מחקרים, נוסטלגיה כזו מאפיינת דור שלם שאני חלק ממנו. הפרויקט כולל שני חלקים: בחלק של ה״עתיד״ מוצגים דימויים שצילמתי בקיבוץ במצלמה אנלוגית. בחלק של ה״עבר״ מוצגים קטעי דימויים מהמגזינים שציינתי. החזרתיות של האובייקטים המצולמים, הצורות שלהם והאופי הישן של הדימויים גורמים להתמזגות של העבר והעתיד ומעצימים את המתח ביניהם.

  זהות זיכרון צילום

  הצעות נוספות:

  הצד המכוער

  בת-חן הררי

  שלם

  שלמה שלום

  ללא כותרת

  מאשה פרנצב

  פרגמנטים

  אורי גולד

  The Garden of Forking Paths

  דינארה אבדולינה