Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת תקשורת חזותית פרויקט גמר

  עידן מרינברג
  Idan Marienberg

  idan.marien@gmail.com
  www.idanmarienberg.com

  בראשית:מבוא

  בראשית:מבוא הוא פרוייקט הגמר שלי, הפרוייקט לוקח את סיפור הבריאה ומחבר אותו עם חוויה סטודנטיאלית של דחיינות ולחץ סביב הלימודים. הסרט מספר את סיפורו של אלוהים, סטודנט דחיין ומעופף באקדמיה של האלים, לקראת סיום הסמסטר המרצה בקורס "מבוא לאלוהות ישומית" מתזכרת את הכיתה שנשארו ששה ימים להגשת פרוייקט הגמר שלהם. אלוהים, ששכח להתחיל לעבוד, נלחץ ומתחיל לברוא את הפרוייקט בדרכו.

  איור אנימציה ורוד זהות

  הצעות נוספות:

  הגר דולב

  אלקיים עמית מסעוד

  נעה אגסי

  אסא ריקין ונגה סירוטה