Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית פרויקט גמר

  אסתר לוי

  052-4260840
  terrylevy93@gmail.com
  instagram icon @terrrifik

  ג'אדיד אל אסלאם

  ג'אדיד אל אסלאם בהנחיית גילה קפלן סדרת פוסטרים טיפוגרפיים בהשראת שטיחים פרסיים מ סורתיים המסמלים את סיפורה של קהילת "אנוסי משהד". העיטורים נעשו בכתיבה ידנית בכתיב ה"ג'דידי", כתיב יהודי-פרסי בו השתמשו יהודי אירן. הפוסטרים מכילים טקסטים שנכתבו ע"י בני הקהילה, בניהם שירה המוקדשת לחתן וכלה, מכתבים אישיים של האנוסים ושיר געגוע המוקדש לעיר משהד שנכתב לאחר העלייה לארץ ישראל.

  חברה וקהילה טיפוגרפיה לבן עיצוב גרפי

  הצעות נוספות:

  יתרון יחסי

  גל לזר

  sweet dreams מוזיקה חזותית

  אלקיים עמית מסעוד

  גמישות במובלעת : החיים בגבול

  אליאס סעיד

  Spine

  איתי שיר מוסקוביץ'

  אסיפה

  רוני בהיר