Loader M Created with Sketch.
  ארכיטקטורה פרויקט גמר

  אליאס סעיד
  Elias Said

  Eliasaid97@gmail.com
  instagram icon @bezalel.arch_grad21

  גמישות במובלעת : החיים בגבול

  האזורים הקרובים לגבול לבנון וישראל ידועים באופי התוסס שלהם, והם מאוכלסים על ידי סוגי אוכלוסיות שונות לאורך ההיסטוריה; אלה שחוצים את הגבול, האנשים שרוצים לעבור ואלה שלא מצליחים לעשות זאת. למרות שזהו אזור שנוי במחלוקת, יש צורך שאנו האדריכלים נתחיל לשנות את הרעיון הנוכחי של הגבול בין מדינות כקו בקרה ונתחיל לתפוס אותו כמרחב הזדמנויות. הצעת "חוות נוודים" , הוא אינו נמל כניסה רגיל בין השתי מדינות אלא מרחב של חילופי דברים, מפגשים והרהורים. הרעיון המרכזי של הפרויקט הוא לייצר מערכת גיוס חוק ית של עובדים לא חוקים. מתעצבת מתוך ההנחה כי היא סוג של עבדות שצריכה, במאמצים רב-צדדיים, להחליף צורות חוקיות של ארגון עובדים חקלאיים. והיא יכולה לתרום לפורמליזציה של יישובים עונתיים על ידי הצעת מודל חדש של מתחם חקלאי. החווה היא חלופה חוקית, גמישה ומשולבת למצב הנוכחי; מטרתה להפוך לכלי ספקולטיבי, בניגוד למצב של "שכונת העוני המפוזרת" .

  ארכיטקטורה בית זהות חברה וקהילה מקומיות פוליטי

  הצעות נוספות:

  בן בריימן, שחר לוי ולמי מישל

  שקד רותם

  לירון אזולאי

  אנסטסיה דורשנקו