Loader M Created with Sketch.
  צורפות ואופנה פרויקט גמר

  סיואר עואודה
  Sewar Awawdi

  Sewar.awawdi.1@gmail.com
  instagram icon @sewaarr_

  האמת מאחורי מה שאנחנו לא רואים

  בפרויקט שלי חקרתי את סגנון חייהם של אנשים עוורים ואת הדרך שבה הם מתמודדים עם המוגבלות שלהם. בחנתי איך אבחנתם וקליטתם את העולם סביבם מסתמכות על חוש המישוש ואת יכולתם האדירה לדמיין. הפרויקט שלי מורכב מחמישה עיצובים שכל אחד מהם מעניק לצופה חוויה שונה המאפשרת לו לתפוס ולהרגיש את העיצובים המסתמכים על הדמיון ועל חוש המישוש בלבד. אנשים עוורים יוכלו להבין ולקלוט את העיצובים השונים על ידי מגע בבדים המגוונים ששולבו על ידי הצמדת חבלים, וכל זאת נוסף למילות ברייל שכתובות על הבדים בטבעות מתכת. ואנשים רואים יחוו את הדמיון בבגדים בעזרת חוש המישוש בלבד. כדי להרגיש ולבנות צורה מלאה של פרט מסוים אנחנו חייבים לקלוט ולהרגיש את פרטי הפרטים. לכן עצום עיניך כשאתה ממשש את העיצובים ונסה לדמיין מה שאתה לא רואה. חומרים: בדים שונים, חוטי כותנה, טבעות מתכת, סרט אלכסון כותנה. טכניקות עבודה: ניקוב חורים והוספת טבעות מתכת וחבלים על ידי מחורר חגורות לעור ופלייר לעיניות. מנחה: קלודט זורע ליווי עיוני: ד"ר טל פרנקל אלרואי

  אופנה גוף חברה וקהילה טקסטיל

  הצעות נוספות:

  ירדן צרפתי

  רונאל רוקח

  עבדללה ת'רואת

  ג'וליה שרר

  יהב לוי