Loader M Created with Sketch.
  תקשורת חזותית פרויקט גמר

  יובל מול

  052-4347777
  Yuval5193@gmail.com

  הבוץ 19

  בפרויקט שלי בחרתי לתעד מבנה שמיועד להריסה. המבנה הזה עומד נטוש כבר למעלה משנה, ועד אז במשך 50 שנה סבא וסבתא שלי גרו בו, כשבעצם בעיצומו של פרויקט הגמר עברתי לגור בבית חדש שנבנה במשק, ממש בצילו של הבית הישן שפשוט עוד לא קיבל היתר הריסה. התחלתי להסתכל על הבית כישות עצמאית שאני צריכה להיפרד ממנה- מהמבנה, מהחצר, מהחדרים, מהתכולה. ניסיתי לתפוס רגע מסוים בזמן, בלי לנסות לעצור או להפסיק את הכלייה של הבית, אלא להגיע למצב של השלמה עם הסוף הקרב של הגוף הענקי ששוכן ממש מחוץ לחלון חדר השינה שלי.

  זיכרון טיפוגרפיה ספר עיצוב גרפי

  הצעות נוספות:

  נעה ולדמן ארנוביץ

  אביטל רחייב

  אביטל רחייב

  נעה אגסי

  נעה ארד