Loader M Created with Sketch.
  אמנויות המסך פרויקט גמר

  דניאל מקמל
  Daniel Makmal

  050-9410413
  Danielmakmal5@gmail.com
  instagram icon @DanielMakmal

  היסחפות

  על אי פראי חיות לבדן ארבע נשים בהרמוניה. חזייה מימים אחרים הנשטפת לחוף בליל סערה, מפרה את מאזן החיים באי וגורמת לכאוס ולחורבן. החפץ החדש הופך מוקד למריבה. ״היסחפות״ הוא משל לכוח העצום הטמון בקולקטיב הנשי ולפוטנציאל ההרס שבו.

  אנימציה גוף חברה וקהילה טבע נשיות סרט

  הצעות נוספות:

  הבוידם

  ירין בן חמו

  Spine

  איתי שיר מוסקוביץ'

  Farm Residency

  שניר שמחי

  Krypton

  הדר פרץ

  ארבעים דקות מחיפה

  דור כהן