Loader M Created with Sketch.
  ארכיטקטורה פרויקט גמר

  עמית חן
  Amit Chen

  instagram icon @amit.almighty

  העיר והים

  שכונות העיר התחתית של חיפה איבדו את גישתם לים מאז הוקם הנמל בשנות השלושים וכיום, הרציפים הצרים והמיושנים הופקרו ורוב הפעילות הועברה לאתר אחר ומשודרג בצידו המזרחי של המפרץ )הנמל החדש(. אף על פי כן, השליטה בשטחי קו המים נשארה בחזקת חנ"י )חברת נמלי ישראל( אשר הסבה אותם למגרשי חניה ופריקת סחורות המגודרים בין מי המפרץ לבין תשתיות רכבת ישראל . מגרשים אלו, אותם הגדרתי כ “מחסומים” מהווים אתר התערבות קריטי ומתבקש אשר דורש גישה תכנונית חדשה ורלוונטית לעיר נמל רב גונית כמו חיפה וכן יצירת מוקד משיכה אורבני שיאפיין מחדש את שער הכניסה הימית שדרכו עוברים כרבע מליון נוסעים וכ 30 מליון טון מטען מדי שנה . הפרויקט מציע חשיבה נוספת להשמשת ממגורות דגון ההיסטורי, אשר ישמש כשער כניסה ימי לעיר התחתית של חיפה, וכחלק ממעבר ציבורי פתוח בין המבנה לקו המים החסום . המתחם החדש יכיל פרוגרמות רלוונטיות, מזמינות וקהילתיות אשר ישימו דגש על שימוש רב בצמחייה ירוקה, מרחבי שוטטות מסקרנים וכן יצירת חיבור בין רחוב העצמאות השוקק וקו המים .

  אורבני ארכיטקטורה זיכרון טבע מקומיות

  הצעות נוספות:

  נהריה – ציפוף על גריד

  אור זנד

  התחנה המרכזית החדשה

  דפנה אמירה

  יש מחיר לחופש

  קלודיה הרשקוביץ

  גיא אהובי

  בית גלות בית

  אלכסנדרה דבורקין