Loader M Created with Sketch.
  ארכיטקטורה פרויקט גמר

  אודליה חלימי כהן
  Odelia Halimi Cohen

  Odeliahalimi@gmail.com
  instagram icon @bezalel.arch_grad21

  העיר

  סיפורה של עיר בירה, ארכיטקטורה ואדם. הפרויקט שלי הוא סיפור ביקורתי על המתקיים בירושלים, כאשר כוחות שלטון מנהלים את העיר ושולטים ביחסים בין התושבים, במהלכים השונים שנרקמים בעיר ובמרחב העירוני כולו. התרחיש הדיסטופי עוסק בעיר המחולקת למעמדות שונים, באופן שכל אזור מוקצה לחברה מסוימת המקבלת את התנאים המדויקים לה. כאשר במרכז העיר, מעל כולם ממוקמות להן שתי הגבעות המנהלות את העיר, גבעת הפולחן וגבעת הלאום. העיר כמובן לא שייכת לתושבים שלה אלה למי ששולט עליה, והיא משתמשת בארכיטקטורה על מנת לייצר מערכת שלטון טוטליטרית בעיר. אנשי שלטון, מקבלי חסות, מוקדי כח, בעלי פריבילגיות שונות, חומות, שכונות עוני, מפקדות משמר ואזורים השמורים למורשים בלבד הם חלק מהעלילה שהתפתחה בעיר במהלך השנים. הפרויקט הינו פרויקט אלגורי המייצר שיקוף של חיי העיר,ומטרתו לבקר את הממשל על ניהולה של העיר, על היחס לסביבה, ועל מצבה הדיכוטומי של העיר, ואינו שואף להיות הצעה ממשית לעיר.

  אורבני ארכיטקטורה חברה וקהילה ירושלים מקומיות

  הצעות נוספות:

  הטיפוס השקט

  אביטל קרונפלד ושחר קורן

  חוות המחשבים

  קלודיה הרשקוביץ

  מיתוג לתאטרון מחזות זמר

  מתן בן יוסף

  חומר אפור

  אשגר זמנה

  Particles

  איליה רכליס