Loader M Created with Sketch.
  ארכיטקטורה פרויקט גמר

  דריה מולגנובה
  Daria Mulganova

  mulganova@gmail.com
  instagram icon @bezalel.arch_grad21

  הפוטנציאל התכנוני של נהריה

  איך ניתן לפתח את הפוטנציאל התכנוני של נהריה? נהריה נמצאת על הגבול מבחינת המיקום הגיאוגרפי ומכילה גם גבולות פנימיים מלאכותיים רבים שמפצלים עיר לחלקים שאינם מתקשרים, מגבילים נגישות בתוך העיר לרכבים ובמיוחד להולכי רגל, אינם מאפשרים להשתמש בכל החללים העירוניים ושוברים יחסים בתוך העיר מיחסים לוגיסטים ועד יחסים הויזואלים. יחד עם זאת, שטחים רבים ללא בניה מתאפשרים להגדיל צפיפות ולתכנן מערכת שבונה קשרים בין חלקים המופרדים היום, קרבה לים מצד אחד ותשתיות תעשייתיות וחקלאיות מצד שני נותנים המון פוטנציאל להתפתחות העירוני של נהריה. מערכת מעברים ירוקה מייצרית "מקום שלישי" בין הפונקציות שונות בתוך העיר, משפרת מצב האקולוגי, מוסיפה יחסים עירונים חדשים מחזקת יחסים קיימים, נותנת לנהריה ולקיבוצים מצד המערבי של כביש 4 גישה מהירה ונוחה לחוף הים.

  אורבני ארכיטקטורה חברה וקהילה ירוק מקומיות

  הצעות נוספות:

  חֵמָר חרוש

  יובל הראל

  יצירת חירום

  יהב לוי

  הטיפוס השקט

  אביטל קרונפלד ושחר קורן

  גמישות במובלעת : החיים בגבול

  אליאס סעיד

  קליפות חיות

  עמרי כהן