Loader M Created with Sketch.
  פרויקט גמר

  ליהי הירשנבוים וירדן גזית
  Lihi Hershenboim, Yarden Gazit

  ירדן גזית: 054-9427919 , ליהיה הירשנבוים: 050-9362927
  yardeng@gmail.com , Lihihersh95@gmail.com

  הרכבת הזאת כבר הפליגה

  סיפורו של ארי, גבר בן 28, שמסתיר בפינות החשוכות בביתו ובליבו לכלוך מבולגן וכואב, ועל הלילה שבו לא נותר לו מקום להחביא.

  אנימציה בית זהות סטופ מושן סרט

  הצעות נוספות:

  יהונתן מעוז

  ליאור בילינסון

  שירה אנגלר

  אופיר לב

  עינת גרינברגר