Loader M Created with Sketch.
  צורפות ואופנה פרויקט גמר

  יעל כאן
  Yael Kahn

  54yaelk@gmail.com
  instagram icon @yaelkahn1

  התערבות בחלל

  כנקודת מוצא לפרויקט שאבתי השראה מבעלי חיים ומבני אדם שיוצרים בעזרת תנועות גוף שונות אשליה של גודל ונפח כדי לשדר כוח או להרשים. מכאן יצאתי לחקור אופנים שונים של תנועה המתרחבת מחוץ לגבולות הגוף אל החללים המיידיים שסביבו. יצרתי סדרת תכשיטים המתייחסים לחללים סביב אזור הצוואר, הראש והחזה ויוצרים את חזית הגוף. התכשיטים מונחים על הגוף ומהווים לו תוספת, הם בוחנים ומקבעים מהלכים שונים של מילוי החלל ומציגים צורות שונות של תנועה וצמיחה סביב הגוף. הם מתערבים ומתרחבים בחלל, כולאים ותוחמים את החלל בתוכם. התכשיטים, חלק מהם בתנועה, מזמינים את העונד לשחק איתם, וחלק מהם מבטאים תנועה, אולם מוקפאים ומקובעים. חומרים: כסף. טכניקות עבודה: טכניקות צורפות שונות. מנחה: יעל טרגן

  גוף עבודת יד צורפות קראפט

  הצעות נוספות:

  emBrace

  רייצ'ל ברנשטיין

  פעימות

  שחר הוד

  Still.Life.

  נעה למדן

  מנורת העין

  אסף חזי

  מאה אחוז אדמה

  שני ונזלבום