Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת תקשורת חזותית פרויקט גמר

  אביטל רחייב

  054-7798530
  rahayevavital@gmail.com
  avitaloo.myportfolio.com

  וודקה טרדיציה

  ע“פ הערכות גורמי הרווחה, בישראל חיות כיום 200,000 נשים מוכות ו- 600,000 ילדים עדים לאלימות. כלומר, במדינת ישראל כלואים במעגל האלימות כמיליון נשים, גברים וילדים. בשנה האחרונה, היה גידול של 240% במספר התיקים שנפתחו מדי שבוע במחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ. גדלתי והתחנכתי על התרבות הרוסית. ככל שהתעמקתי במהלך המחקר של פרוייקט הגמר, גיליתי את מה שכבר מזמן ידעתי, כמה שהאלימות היא חלק מהותי בתרבות. באגדות העם, בשירים, באמנות ובספרות נותנים במה ומנרמלים את האלימות. כשמשלבים בבסיס הזה גם את מסורת השתייה של הוודקה, ניתן להבין לאן זה מוביל. לכן בחרתי את השם טרדיציה, מסורת. בפרוייקט הזה אני מבקשת ליצור חוויה אינטימית ואישית של הצופה אל מול האובייקט, בקבוקי וודקה שיוצרים בעזרת הקריעה של הדף מהבקבוק חוויה של חותם אישי אצל כל אחד מאיתנו, מעמתים אותנו אל מול המציאות, ומעלים את המודעות של הנושא עליו אני מדברת.

  אדום מיתוג עיצוב גרפי שחור

  הצעות נוספות:

  אתי גרשפלד

  טל מוקדי

  טל צור

  כהן קשת

  נועם ברנד