Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית פרויקט גמר

  אשגר זמנה

  050-7720557
  Ashgerzamana@gmail.com
  www.ashger.com
  instagram icon @ashagereh

  חומר אפור

  דימוי השחורות תחת המבט הלבן לפי פוקו, זהות האני נקבעת על-ידי האחר. האחד תמיד כנגד השני, ללא אחד האחר לא יכול להתקיים. כך גם השחורות שלי לא יכלה להתקיים בלי הלובן שמאיר עליה. ספר העוסק בדימוי השחורות תחת המבט הלבן. הפרוייקט מבקש לחקור, לבחון, לפרק ולהבין את הזהות השחורה שלי מנקודת מבט אישית, מקומית וגלובלית. הפרוייקט עוסק בנושא הזה דרך החוויה הרגשית, הקונספטואלית והויזואלית. במסגרת חקירה אפדירמית שהובילה אותי להתמקד בדימוי השחורות וכיצד הוא מושפע מהמרחב הלבן בכללי, והמבט הלבן בפרט. דרך טקסטים של הוגים כמו פרנץ פאנון, דו-בויז, ג'יימס בולדווין ועוד, בחנתי את החוויה ברמה הרגשית, הקונספטואלית והויזואלית. הדרך בה בחרתי לעסוק בנושא הזה היא בהתנערות מאותו שכפול של זהויות או חוויות קבועות מראש המושלכות עליי בתור ״סובייקט שחור״. בעזרת בחינת האופן שבו המרחב הלבן תופס ומנהל את מאגר הדימויים, הנחות יסוד והפנטזיות על בעלי עור שחור, ובאותו הזמן גם במשמעות ההרסנית הנובעת מכפייתו של אותו מאגר עליי והאופן שהוא שולל ממני את האפשרות לגיבוש של עצמאות, זהות ותפיסה עצמית. הפרויקט מכיל חמש חוויות שונות של שחורות. את החוויה שלי, באמצעות וידאו פרפורמטיבי המלווה בקטעי ארכיון. עם אמא שלי דיברתי על חווית ההגירה שלה וכיצד היא השפיעה על חווית השחורות שלה. שלושת הטקסטים הנוספים מייצגים שלוש חוויות נוספות שהן עדיין חוויות נפרדות, דבר שבא לידי ביטוי בטיפול עיצובי אחר בכל קטע. התייחסתי לכל טקסט כיחידה נפרדת שמבטאת את האופנים השונים בהם הזהות השחורה מתקיימת בהתאם לרוח התקופה/ למיקום הגיאוגרפי/ ולאותו אדם. 180*280 מ"מ 436 עמודים פרויקט גמר בהנחיית יואב פרי

  אמנות אפור דוקומנטרי הדפס זהות זיכרון חברה וקהילה טיפוגרפיה לבן מקומיות ספר עיצוב גרפי שחור

  הצעות נוספות:

  עיר ניקוז

  יונוסוב ארטיום ואלטרס תור

  Aluma

  טליה פלדלייט

  ליצן

  שי עפרון

  נצפית עם עופות

  בת נדיב אביטל

  אסיפת זיכרונות

  נועה צהלה מימון