Loader M Created with Sketch.
  צורפות ואופנה פרויקט גמר

  הללה שיף
  Halelah Schiff

  halelahs@gmail.com
  instagram icon @schiffhalelah

  חפץ חיים

  פרויקט הגמר שלי, בעל אופי מחקרי, מציג אוסף חפצים קיימים (Ready Made) שיצאו משימוש ובהם ביצעתי פעולות התערבות שונות. החפצים היו במצב בלוי, שבור, חלקי, חסר, ומטרת פעולות ההתערבות שלי הייתה להעניק להם הזדמנות לחיים חדשים. בין פעולותיי: הרכבה מחדש של החלקים, הדגשת החסר וניסיון להשלים אותו. דרך הפעולות חקרתי את מעמדם של החפצים, את ייעודם ואת תפקודם המקורי, בחנתי את תפקידי כיוצרת־צורפת במפגש עם החפצים הקיימים; תהיתי על ערכה של יצירה מתוך מצב נתון ועל הערך שפעולותיי מעניקות לזהותם של החפצים. בפרויקט אני בודקת היכן עוברים הגבולות של פעולות ההתערבות, וקוראת תיגר על הציפייה התרבותית ליצור מחדש חפצים מתפקדים ובעלי פונקציה מוכרת. חומרים: כסף 999, כסף 925, חפצים קיימים מחומרים שונים )בהם מסגרות משקפיים מפורקות, רצועות ובתים של שעונים שאינם מתפקדים, כלי עבודה שיצאו משימוש). טכניקות עבודה: טכניקות צורפות קלאסית. מנחה: יעל טרגן

  זיכרון עבודת יד צורפות קראפט

  הצעות נוספות:

  יובל יצחק

  צביה שדיאל

  ירדן קנול-אוליבה

  עמית חן

  טליה פלדלייט