Loader M Created with Sketch.
  תקשורת חזותית פרויקט גמר

  טל מאיר
  Tal Meir

  יצירת חירום

  אנחנו קבוצת אומנים ויוצרות מקומיים שהתאגדו במטרה ליצור פלטפורמות שונות לפעולה לאומנים משכונת נחלאות. אנשי תרבות רבים בוחרים לגור בשכונה, אך בסמטאות עצמן רוח היצירה איננה. הרחובות די רדומים וכמעט שלא קיימים מקומות מפגש ויצירה משותפים. 
זיהינו צורך ביצירת קהילה. ביצירת שפה משותפת. 
עברנו תקופה ארוכה של חשבון נפש, התכנסות – דרשו מאיתנו להשאר בבתים, להתבודד, להתרחק, לסתום את הפה. לא להעיז להתנגד. 
אנו פועלים מתוך המודעות לכוח שביכולת שלנו, אמניות ויוצרים, לבטא את עצמנו וליצור שפת תקשורת שאינה במילים ובכך לסחוף אחרינו וליצור מציאות. 
מטרתנו היא להגביר את האור דרך חיבורים בין אנשים, שיתופי פעולה, יצירה וצריכה של תרבות, ליצור פלטפורמות ליצירה משותפת.
מסרבים לפחד, לפילוג, זה הזמן שלנו להתאגד.
הצטרפו אלינו.

  חברה וקהילה טיפוגרפיה ירושלים לבן עיצוב גרפי צהוב

  הצעות נוספות:

  Remnants

  קייטו מט

  אסיפה

  רוני בהיר

  Spine

  איתי שיר מוסקוביץ'

  איך לשרוד את החמסין ולהישאר בן אדם

  אלון שרעבי ורוני שלו

  Le Corbusier: The Chapel at Ronchamp

  אשגר זמנה