Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת תקשורת חזותית פרויקט גמר

  עבדללה ת'רואת

  052-3579595
  tharwatab1996@gmail.com
  instagram icon @tharwat_graphicdesign

  כזאנתי

  ״כזאנתי״ בתרגום לעברית זה ארון הבגדים שלי, קולקציית בגדים רדי מייד אישית המבוססת על אוסף של סיפורים אישיים ,אירועים, מקומות ושגרה של יום יום מתוך תקופת הילדות שלי בגילאים שונים ומהווים כתעודת זהות תרבותית מנק׳ מבט שלי כת׳רואת הבוגרת לת׳רואת הילדה. אותם סיפורים מועברים בשכבה גרפית על הבגדים שהם הקנבס שלי עם אינטרפטציה שונה מסיפור לסיפור בהתאם לבגד, כלומר הבגד הוא חלק אינטגרלי מהסיפור.

  זיכרון טקסטיל עיצוב עיצוב גרפי

  הצעות נוספות:

  סתו רג'ואן

  רונאל רוקח

  טליה פלדלייט

  אייל בלבין

  רועי ברונר