Loader M Created with Sketch.
  צילום פרויקט גמר

  מוסא חודרג׳
  Mosa Hudroj

  ללא כותרת

  כמו בתצריף, שלושת החלקים יחדיו יוצרים סיפור. אף חלק לא יוכל לעשות זאת לבדו. עדיין, ההתבוננות בכל חלק בפני עצמו עשויה לסייע לצופים לדמיין את העבודה ולהשתמש בחשיבה האמנותית שלהם כדי לבנות סיפור מתוך תודעתם האישים. כדי לתפוש את החלקים כשלם – שנוצר מדיוקן, מדימוי של מקום ומטקסט – ביטאתי את הכפר כאמיתי וכטהור ככל שיכולתי, ללא ייפוי. זהו הבית, המקום שבו גדלתי וחייתי, היכן שגם אחייה ואתבגר. זהו איננו מקום מסיפורי אגדות. זהו מקום קשה, מסוכן, יפיפה, מורכב ובעיקר – מקום אמיתי. העבודה נותנת ביטוי לדינמיקה בין שלושת החלקים באופן דרמטי שמספר לא רק את הסיפור הסובייקטיבי אלא גם את הסיפור הפוליטי-חברתי.

  דוקומנטרי חברה וקהילה צילום

  הצעות נוספות:

  יתרון יחסי

  גל לזר

  העיר

  אודליה חלימי כהן

  זהירות, אוכלים

  טל יגודובסקי

  Flaneur

  מריה שבצוב

  סינופיליה

  אשגר זמנה