Loader M Created with Sketch.
  צילום פרויקט גמר

  אנטון סברדלוב
  Anton Sverdlov

  ללא כותרת

  לשוטט בעיר, ללכת בה לאיבוד ולהישאר לבד במרכזה. להתבונן בעיר ולחפש את הסמנים של הגרים בה. בשנה האחרונה מצאתי את עצמי יוצא שוב ושוב אל המרחב העירוני כדי ללמוד על אודותיו דרך העקבות והשאריות שהותירו תושביו. בין אם זה חפץ שנזרק וזכה לשימוש מחדש, אלמנט אדריכלי שאיבד את משמעותו הפונקציונלית ונזנח או מטוס צעצוע שנתקע בין שני חלונות כמו פרפר שנאסף ונשמר בקופסת זכוכית. כל אלו מתארגנים במרחב באקראי, ללא כוונות ותכנון, בקומפוזיציות מסקרנות שמאזכרות ציורי טבע דומם. עבורי הם מסמנים את החיים האמיתיים של העיר, ואף נדמה שבאמצעותם היא נושמת, גדלה כמו ילד שמפתח את אישיותו האינדיבידואלית. העיר נבנתה על בסיס אידיאולוגיה ורעיון מנחה, בהיגיון ועל פי עקרונות של ארגון המרחב. ואולם בסופו של דבר, הכוונות ננטשו והיא המשיכה לגדול ולהתפתח על פי הצרכים והפעולות של הגרים בה. לכן, עבורי, לצלם את העיר זה, למעשה, לצלם את עקבות תושביה.

  אורבני ארכיטקטורה צילום

  הצעות נוספות:

  juno calipso

  הגר דולב

  Cards

  הגר דולב

  שתי ערים בת אדם אחת

  רים ג׳ראר

  The Garden of Forking Paths

  דינארה אבדולינה

  GOODBYE, FIREFLY

  גל מיכלביץ׳