Loader M Created with Sketch.
  צילום פרויקט גמר

  דן חשמונאי
  Dan Hashmonai

  ללא כותרת

  שנות גיל ההתבגרות הן תקופת ביניים, מעצבות ומלאות שינויים; שינויים ביולוגיים, שינויים פיזיים, שינויים חברתיים ושינויים מיניים. בתקופה זו הנער בוחר לפתח עצמאות ולהוציא מחייו את ההורים, לנהל מערכות יחסים חדשות, לפתח תחביבים וכישרונות ולעצב זהות, והוא חש צורך מוגבר בפרטיות. בפרויקט הגמר, שבו מתועד במצלמה תהליך ההתבגרות של האחים הצעירים שלי, אני עורך השוואה עם תהליך ההתבגרות שלי, בניסיון לבחון את התקופה המעצבת הזאת בחיי. ההתבוננות הרפלקסיבית דרך הצילום והבימוי יוצרת הזדהות וקרבה עם האחים ובו בזמן מרחק וניכור. אני נחשף לפערים ביני לבינם בתפיסת מושג הגבריות, ומנגד מזהה דפוסים רגשיים דומים. הצילום יכול לקרות בכל רגע. זיהוי סיטואציות שאני מוצא לנכון לצלם הוא חלק מתהליך העבודה. בכל סיטואציה אני משתדל להוסיף דרך הבימוי מרכיבים שמסמנים את הפערים בינינו. ההבחנה ברגעים המבוימים היא הכרה בי כצלם שמעורר במצולמים שלו קונפליקט, על מנת לשקף את היחסים ביני ובין מושא הצילום.

  בית זהות צילום

  הצעות נוספות:

  מבעד לזגוגית

  אופק חיים, ורד מילסון ולי ציפקין

  Open Prison – Open

  רזק בחבח

  טֵרָה אִינְקוֹגְנִיטָה

  נעה אגסי

  קשר דם

  רז חמד

  שרעפים

  אורי הלפרין