Loader M Created with Sketch.
  עיצוב קרמי וזכוכית פרויקט גמר

  שני ונזלבום
  Shani Wanszelbaum

  shetoile@gmail.com
  shetoile.wixsite.com/my-site

  מאה אחוז אדמה

  בעבודתי ׳מאה אחוז אדמה׳ יצרתי כדורים העשויים מאדמות מקומיות שאספתי מהרי ירושלים, מדבר יהודה והר הנגב. במיצב מוצגים כאחד עשר כדורים בגדלים ובגוונים שונים. תהליך יצירתם כלל שלבים של סינון, עיצוב, דחיסה, ייבוש ומירוק. הכדורים אינם מכילים תוספים או מייצבים כלשהם זולת אלו המצויים באדמות מהם נוצרו, ולכן בכל אחד מהם נחשפות תכונות ואיכויות שונות. היעדרם של חומרים מייצבים הביא לכך שהכדורים אינם מהווים ׳תוצר מוגמר׳, והם ממשיכים להתפתח ולהשתנות. הכדורים מבטאים את הקשר הראשוני והבלתי אמצעי שלי אל הנופים בהם פעלתי. צילום תקריב וקטעי כתיבה מביאים נקודת מבט נוספת ומשלימים את גוף העבודה. פרויקט זה קיבל את תו ‘בצלאל בסביבה קיימות וקהילה׳.

  אמנות דוקומנטרי מצטייני בצלאל בסביבה מקומיות נשיות עבודת יד צילום

  הצעות נוספות:

  Under Construction

  מרטין ויסוק

  יונות

  אסי רובנוביץ'

  מצולה

  שי עפרון

  פותחיםשיתוף

  נויה מייזליץ ועדי בן משה

  לצאת מהשורות

  אוקסנה פק ורות צבילינג