Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית

  קרן אלחנן
  Keren Elchanan

  0506563553
  kerenelc@gmail.com
  www.behance.net/KerenElchanan
  instagram icon @kerenelc

  מאתיים

  "מאתיים" הוא מדריך עירוני שבועי לעיר ירושלים. מדריך זה משתמש בשפה הירושלמית העתיקה וכל מילה בסלנג הירושלמי היא קטגוריה שונה בתוך המדריך. בתוך המדריך ניתן למצוא אטרקציות, מקומות, זכרונות, סיפורים והמלצות של אנשים שחיים בעיר ירושלים.

  טיפוגרפיה ירושלים לבן ספר עיצוב גרפי

  הצעות נוספות:

  אסתר לוי

  אודליה חלימי כהן

  ינון ברק

  רן מלול

  מאור אהרון