Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית

  יסמין בן שטרית
  Jasmin Ben Chetrit

  052-5530403
  Yasmin3.14@gmail.com
  jasminbc.myportfolio.com/
  instagram icon @jasminbenchetrit

  מגזים טארגט

  טארגט, מגזין תרבות רחוב ירושלמית אלטרנטיבית המגזין עוסק בעשיה חברתית מתחת לפני השטח, תוך מתן חשיפה ליוזמות חדשות, פעילויות ומאבקים הנובעים מתוך ליבה הפועם של העיר. הגיליון הנוכחי עוסק במקומות שנבעו, צמחו ונוצרו ע״י יזמות אישית - חברתית -קהילתית, פרי יצרם של התושבים המקומיים, כמתן מענה לצורך מקומי. הרעיון לקונספט המגזין נבע מתוך תכתובות הגרפיטי בעיר עצמה אשר מהוות מראה אמיתית והכי שקופה שיש ליחסי הכוחות, הוויכוחים, העיסוקים היום יומיים, החלוקות של תושבי העיר ללא תגיות מבחוץ.

  חברה וקהילה ירושלים כחול עיצוב גרפי

  הצעות נוספות:

  THE STONE & THE MAN

  נעה ארד

  Cards

  הגר דולב

  נרקוגרפיות // Narcographies

  עדי מישורי

  האמת מאחורי מה שאנחנו לא רואים

  סיואר עואודה

  ׳׳אנטומיה מאויירת בצבעים׳׳

  נעמה בן נחום אברהמי