Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית פרויקט גמר

  יוני האוזר
  Yoni Hauser

  052-8984403
  yoni1554@gmail.com
  yonihauser.myportfolio.com
  instagram icon @yoni_hausketch

  מחנה משותף

  שיחה משפחתית על חרדים וקיבוצניקים מחנה משותף הוא ספר המציג שתי קהילות אקסלוסיביות, בעלות נורמות וחוקים נוקשים - חרדים וקיבוצניקים. הספר נשען על הביוגרפיה האישית של משפחתי ושלי, ומתוך כך, מבנה פער זמנים היסטורי בין ימי הזוהר של הקיבוץ לימי הפריחה של החברה החרדית. הספר בנוי משני פרקים מקדימים: פרולוג אישי ומסע מביתר עלית לקיבוץ גבעת חיים מאוחד, וחלק עיקרי הפורש ראיונות עם בני משפחתי ואינפורמציה משווה בין הקהילות.

  טיפוגרפיה לבן מקומיות ספר עיצוב גרפי

  הצעות נוספות:

  1815

  רן מלול

  POPUP

  אורטל אביטל שכטר ויעל ברגר

  העיר והים

  עמית חן

  רב־לשונות

  אתי גרשפלד

  מסע-יומן

  גלעד שרייבר