Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית

  אור סגל

  054-3318329
  orseg12@gmail.com
  orsegal.myportfolio.com/
  instagram icon @or_segal_

  מטאגריד

  במסגרת קורס מטאגריד קיבלנו את ההזדמנות לדמיין שימוש מחדש בפיל לבן, מבנה עירוני נטוש. עיצבתי אריזה גרפית למוזיאון עבור ג׳יימס טורל המוקם בלב העיר רחובות. הפרויקט כולל אתר, אפליקציה, קטלוג לתערוכת שוטטות ומידול. הפרויקט מתמקד במציאות אוטופית של הצבת מוזיאון בקנה מידה עולמי בעיר פריפריאלית בישראל ובדרך בה אמנות משפיעה על המרחב האורבני. עבודותיו של ג׳יימס טורל מציעות מבט חדש על השמיים. את הקטלוג עיצבתי בפורמט ברלינר. הקטלוג מזמין את המבקר במוזיאון לשיטוט במרחב העירוני של רחובות תוך התבוננות מחודשת על שמי העיר. הדימויים הם דימויים אורבניים מהעיר או צילומים של טעויות (גליצ׳ים) ומרחבים חדשים מתוך Google Street View. העבודה על הפרויקט אפשרה לי לפנטז על ״חלל רואה״ של ג׳יימס טורל במרחק דקות ספורות של נסיעה מהבית שלי. הפעולה של פתיחת גג המבנה הנטוש אל השמיים היא סימבול לפתיחת שמי רחובות. מנחה: דנה גז

  ux/ui אורבני אפור אפליקציה ארכיטקטורה טכנולוגיה כחול מדיה מעורבת מיתוג עיצוב גרפי

  הצעות נוספות:

  פְּסׇלות

  גילי גולדשטיין

  לילה לבן

  טארק שלודי

  Sit Quietly

  ליאור בילינסון

  Burden of Choice

  זהר פומרנץ

  METROSPITAL

  שי גור