Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית

  אביטל רחייב

  054-7798530
  rahayevavital@gmail.com
  avitaloo.myportfolio.com

  מוזיאון תל אביב

  במסגרת חילופי הסטודנטים לקחתי חלק בקורס בו אנו בוחנים יצירת מערכת וכיצד היא פועלת בפורמטים שונים. לקחתי השראה מאדריכלות בניין הבטון של מוזיאון תל אביב, אין בו כמעט חלונות ועיקר האור שנכנס מדמה תחושה של חורי הצצה. מהצורות הפשוטות נוצר סימן ומאוסף הסימנים נוצר לטרינג.

  אורבני אמנות אפור ארכיטקטורה דיגיטל טיפוגרפיה מדיה מעורבת מיתוג מקומיות עיצוב גרפי צילום תל אביב

  הצעות נוספות:

  יעל ולובלסקי

  אפרת גרינבאום

  נעה אגסי

  מרטין ויסוק

  עדי מישורי