Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת תקשורת חזותית פרויקט גמר

  רן מלול
  RAN MALUL

  052-4590709
  Ranmalul@gmail.com
  instagram icon @ran.malul

  ממלכת הסהר הפורה

  התבוננות‭ ‬מקיפה‭ ‬על‭ ‬ההסטוריה‭ ‬הקדומה‭ ‬של‭ ‬המזרח‭ ‬התיכון‭ ‬מלמדת‭ ‬אותנו‭ ‬שככל‭ ‬שנעמיק‭ ‬אחורה‭ ‬בזמן‭ ‬כך‭ ‬גם‭ ‬יעמיק‭ ‬המכנה‭ ‬המשותף‭ ‬ההסטורי‭, ‬תרבותי‭ ‬והגיאוגרפי‭ ‬של‭ ‬הציביליזיות‭ ‬הראשונות‭ ‬שהרכיבו‭ ‬את‭ ‬המזרח‭ ‬התיכון‭ ‬הקדום‭ ,‬אותו‭ ‬נהוג‭ ‬לכנות‭ ‬בשפה‭ ‬המדעית ‭״‬הסהר‭ ‬הפורה"‬‭. ‬ ממלכת‭ ‬הסהר‭ ‬הפורה‭ ‬היא‭ ‬חזיון‭ ‬אלטרנטיבי‭ ‬או‭ ‬בדיה‭ ‬עיצובית‭ ‬שנועדה‭ ‬לשחרר‭ ‬אותנו‭ ‬מהכבלים‭ ‬המוכרים‭ ‬לנו‭ ‬וממה‭ ‬שידוע‭ ‬לנו‭ ‬על‭ ‬המזרח‭ ‬התיכון‭ ‬ועל‭ ‬אורך‭ ‬החיים‭ ‬בו‭ ‬במאה‭ ‬ה-‭ ‬21‭‬ולהוביל‭ ‬אותנו‭ ‬אל‭ ‬מימד‭ ‬חדש‭ ‬המגרה‭ ‬ומזמין‭ ‬לאתגר‭ ‬את‭ ‬המוסכמות‭ ‬ולערער‭ ‬על‭ ‬הקיים‭. ‬ בממלכה שלושה מחוזות: מחוז מסופוטמיה, מחוז הלבנט ומחוז האדמה השחורה. המוטיב‭ ‬המרכזי‭ ‬בממלכה‭ ‬הוא‭ ‬מימד‭ ‬העל‭ ‬זמניות‭ ‬המשקף‭ ‬את‭ ‬היעדר‭ ‬היכולת‭ ‬שלנו‭ ‬הצופים‭ ‬למקם‭ ‬את‭ ‬ההתרחשות‭ ‬על‭ ‬ציר‭ ‬זמן‭ ‬ספציפי‭ ‬ומובחן‭.‬‭‬ ממלכת‭ ‬הסהר‭ ‬הפורה‭ ‬היא‭ ‬השראה‭ ‬מהמזרח‭ ‬התיכון‭ ‬הקדום‭,‬ התבוננות‭ ‬על‭ ‬ההווה‭ ‬ומחשבות‭ ‬רבות‭ ‬על‭ ‬העתיד‭. ‬

  טבע לבן מדיה מעורבת ספר עיצוב גרפי שחור

  הצעות נוספות:

  איתי שיר מוסקוביץ'

  אריאל אפרים

  אביב חן

  שיר מיכאלי

  אלקיים עמית מסעוד