Loader M Created with Sketch.
  ארכיטקטורה פרויקט גמר

  אור זנד
  Or Sand

  0546228813
  orsand25@gmail.com
  instagram icon @orsand

  נהריה – ציפוף על גריד

  הפרויקט עוסק בעיר נהריה, כעיר בה מתאפשר ציפוף ויצירת אינטנסיביות עירונית שאינה קיימת בה כיום. מבנה הגריד ההיסטורי של העיר הוביל אותי לשאלה : כיצד ניתן לייצר ציפוף עירוני חכם ומגוון, על ידי שימוש במודול וגריד קבועים בעזרת מערכת חוקים ומוסכמות תכנוניות? הפרויקט מציע שימוש בקטלוג מודולים הניתנים לשכפול לצורך פיתוח המרחב העירוני בחלקי העיר השונים ומעשירים את ארגז הכלים העיצובי, כחלק מכלי המדיניות לציפוף ערים שונות. קנה המידה של ההתערבות נע ממודולים אורבניים למודולים מבניים ולאובייקטים ספציפיים במרחב. מודולים אורבניים המתחילים במרחבי תנועה, כדוגמת שבילים וכבישים, דרך שטחים ירוקים ומרחבי פנאי. שימוש באותה מערכת פרופורציות ליצירת מודולים של חללי מגורים ותעסוקה ברמת המבנה, אלמנטים מודולאריים בחזיתות המבנים ברמת המעטפת ואובייקטים כדוגמת חללי ישיבה זעירים וחללי פנים של דירות ברמת התכנון והעיצוב הפנימיים. האסטרטגיה התכנונית של חזרתיות ושכפול באה לידי ביטוי באובייקטים שונים המשמשים את המתכנן כסל רכיבים לפעולה, מהלך המוביל לחיסכון של משאבים כלכליים, אנרגיה וזמן. בניגוד למצופה, הבחירה באסטרטגיה תכנונית של חזרתיות ושכפול מעצימה את יכולתו של המתכנן או הלקוח להרכיב את המרחב הציבורי והאישי כרצונו, מתוך אוסף הקטלוגים והדגמים ויוצרת מגוון אינסופי כמעט של אפשרויות. לכן, לציפוף עירוני בשיטה זו ישנם יתרונות רבים והיא יכולה לשמש כאסטרטגיה ארוכת טווח לנהריה, במקרה מבחן זה, ולערים נוספות ככלל.

  אורבני ארכיטקטורה חברה וקהילה חדשנות מקומיות

  הצעות נוספות:

  The First Degree of Terrible

  מרטין ויסוק

  מפנזין למגזין

  הדר דותן

  יצירת חירום

  טל מאיר

  בתיאבון

  תהל דראל

  תחשבו על הילדים

  דנה אווה פטרוב