Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת עיצוב קרמי וזכוכית פרויקט גמר

  אסתי שאפנס
  Esti Shofnos

  stshoff.wixsite.com/estishofnos

  ספר פתוח

  עיקר הפרויקט מתעסק בספרים – ובספרי סקיצות בפרט. במהלך העבודה על פרויקט נעשה חיפוש אחר המקום הלא-ארעי שמתקיים בתוך ספרי הסקיצות. הזכוכית היא החומר המרכזי של העבודה – נעשה מחקר בטכניקות שונות בזכוכית כדי להתחקות אחר הפיסיות והמהות של ספר הסקיצות. מהות הפרויקט התקיים בשני מישורים במקביל: האחד, המתמקד בדפי הסקיצות בלבד ובפעולת הרישום והציור, והשני מתמקד בניסיון לדמות ספר סגור כיציקה אחידה שאיננה ניתן לדפדוף, במתכונת של ספרים סגורים שיוצבו על מדף כפרשנות ל"אוצרות גנוזים".

  הצעות נוספות:

  גל לזר

  טל לוי

  יהונתן מעוז

  תהל דראל

  עדי טובלי