Loader M Created with Sketch.
  ארכיטקטורה פרויקט גמר

  עדי זנזורי ואליה אידלמן אביסרור
  Adi Zanzuri and Elia Idelman Avisrur

  zanzuriadi@gmail.com , eliavi17@gmail.com
  instagram icon @bezalel.arch_grad21

  עידן הקהילה במקום

  מודל מגורים אינקרמנטלי מחקרים סטטיסטיים צופים כי בשנת 2063 אוכלוסיית ישראל תגיע לכ 26.8- מיליון איש. עליית יוקר המחייה במדינת ישראל בשנים האחרונות במקביל לעלייה הדמוגרפית הוביל לתוצאה של עליית מחירים ודחיקת רגליהם של משקי בית חסרי אמצעים, הנאלצים להתגורר בשכירות אצל אותם משקיעים בעלי דירות או בבית הוריהם. השכונה הישראלית אחת התופעות הנפוצות בשכונה הישראלית היא סוגיית התרחבות של דירות וניכוס שטחי החוץ לטובת הפנים. במקרים רבים עם התרחבות המשפחה עולה הצורך להרחיב את הבית. בפועל למערכת לא תמיד יש דרך להתמודד עם משברים מסוג זה, לכן סוגית ההתרחבות והשינוי של המרחב הבנוי, הפכה לתופעה נפוצה בנוף הישראלי וייתכן ותמשיך להתקיים בשכונות ותיקות או כאלה בעלי שיעור עלייה דמוגרפי גבוה. הפרויקט הפרויקט שואף להציע חלופה לטיפולוגית הבנייה ולתהליכי התחדשות עירונית בממד הזמן. הפרויקט מתמקד בזמני, במשתנה ומבקש להעצימו במרחב הבנוי אך הלא קבוע, ובכך נותן מענה לצרכים המשתנים באוכלוסייה הקיימת ומאפשר לה לגדול במרחב מקיים אחד, בית אחד. לחיות את כל מעגל החיים החל מילדות ועד לזקנה באותו מקום ובכך ליצור קהילה מקיימת חזקה.

  אורבני ארכיטקטורה חברה וקהילה חדשנות מקומיות

  הצעות נוספות:

  רונאל רוקח

  ינון ברק

  אסיה זגייר

  אור זנד

  שיר שפירא