Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת Stroke 1 תקשורת חזותית

  שחר הוד
  Shachar Hod

  054-5918363
  Shacharhod55@gmail.com
  shasha.myportfolio.com
  instagram icon @shashahod

  עיצוב בתנועה

  סטודיו עיצוב בתנועה בהנחיית אריק לרנר עיצוב אנימציה טיפוגרפי בעקבות חוכמתו של אלן ווטס קישור לפרוייקט :

  וידאו ורוד טיפוגרפיה מדיה מעורבת עיצוב גרפי

  הצעות נוספות:

  אבידות ומציאות

  עדי מישורי

  שרש דבר

  סתיו ברייר

  לילה לבן

  טארק שלודי

  בתיאבון

  תהל דראל

  יונות

  אסי רובנוביץ'