Loader M Created with Sketch.
  ארכיטקטורה פרויקט גמר

  אמיר אברהם ואיציק אוחיון
  Amir Avraham and Itzik Ohayon

  itzkuohayon@gmail.com , amirsap1@gmail.com
  instagram icon @bezalel.arch_grad21

  עיר משמרת מים

  חידוש מערכת השאיבה, ההזרמה והחלחול במרחב עירוני בנוי. מזה עשרות שנים סובלים תושבי דרום תל אביב מבעיית הצפות ההולכת וגוברת, בשל בעיות אי ספיקה והעדר ניקוז ראוי למי הנגר העילי, נזקי התופעה פוגעים ברכוש ואף מהווים סכנת חיים. פרויקט זה עוסק באזור במבואות יפו שבדרום תל אביב. בעבר, תואר כמודל לשילוב בר קיימא בין הטבע, מגורים, מחייה והכלכלה המקומית, אזור חקלאי ששימש לגידול מטעי תפוזים , אשר הפכו לסמל ומותג של איכות. כיום, מבואות יפו מאופיינת באזורי תעשייה לצד מגורים ומסחר קל. תמהיל שימושים ייחודי זה, מזמין חשיבה מחודשת על התעשייה העירונית, כשחקנית פעילה בפתרון עודפי המים המציפים את רחובות העיר מדי שנה והחלפת התעשייה המזהמת בתעשייה מבוססת מים. זיהינו, כי מערכת המים שהתקיימה בעבר, התאפיינה בתהליך בעל שלוש פעולות עיקריות: חלחול, שאיבה והזרמה. בפרויקט זה, ביקשנו ליצור מערכת המחדשת את התהליך בעזרת שימור אופי אזורי התעשייה וייעודם מחדש לשימושים התומכים את פעולות השאיבה וההזרמה, וכן ניצול מי הנגר העילי ומי התהום לשימוש יומיומי, במטרה להוריד את הלחץ מהאזורים הנמוכים ולאפשר פעולת חלחול מיטבית. מנחים: סמסטר א' - אדר' גנית מייזליץ כסיף, אדר' הילה שמיר, אדר' יגאל טרטקובסקי סמסטר ב' - אדר' יפעת פינקלמן, אדר' דבורה פינטו פדדה

  אורבני ארכיטקטורה חברה וקהילה חדשנות מקומיות

  הצעות נוספות:

  אירה קורניוקוב

  ג'וליה שרר

  אוריה ביאלסקי ואודליה אזגורי

  יובל קדושים

  פז שרייבמן