Loader M Created with Sketch.
  צורפות ואופנה פרויקט גמר

  אפרת אישטו
  Efrat Eshtu

  Efuraty@gmail.com
  instagram icon @eshtu_

  פגרה

  תקופת הקורונה המגבילה גרמה לתחושה של עמידה במקום ומיאוס מהחופש/חופשה שנכפה/תה עלינו. אנחנו בחופש, אבל ממה? החופש הוא כמעט תמיד אפשרות קיימת, אבל צריך למצוא את האיך, את הכלים, את הדרך ואולי גם את סוג החופש שאנו זקוקים לו. במשך כל התהליך אני בדיאלוג בלתי פוסק עם עצמי בחיפוש אחרי החופשי האמיתי. הקולקציה משקפת את תהליך החיפוש שלי. פיתחתי טכניקות שמשחררות אותי מהנורמה. הקווים והצורות אינם מתוכננים ויוצרים צורניות חדשה, לא מוכרת ומשוחררת, כך שהצלליות והנפחים משתנים. שימוש בגבולות כמו הגזרות ופריצתן, יוצר תחושת חופש ושחרור לחשיבה שונה ולהתנערות מהמוסכמות. החופש אמיתי הוא היכולת לבטא מי אתה באמת ולתת לנפש הזדמנות להתבטא. חומרים: כותנה, פשתן, דנים, רשת ניילון, קורדרוי, אורגנזה וצמר. טכניקות עבודה: פירוק והרכבה ודיגום חופשי על מודל שוכב. מנחה: קלודט זורע ליווי עיוני: ד"ר טל פרנקל אלרואי

  אופנה גוף טקסטיל קיימות

  הצעות נוספות:

  שלי (Shelly)

  מתן רכטר

  זמן שאול

  אלמוג ברזילי רוזנפיק

  חוט המחשבה

  שירה בר-און

  אנְבּוקְסִינְג

  ירדן צרפתי

  One of a Kind

  עלמה שני