Loader M Created with Sketch.
  ארכיטקטורה פרויקט גמר

  נויה מייזליץ ועדי בן משה
  Noya Maizlits and Adi Ben Mosh

  nmaizlits@gmail.com , adinagar98@walla.co.il
  instagram icon @bezalel.arch_grad21

  פותחיםשיתוף

  פותחים שיתוף היא ערכה ייעודית ליצירת מרחבי חיים לדיירים המתגוררים בבניין המשותף כדי לאפשר איכות חיים חברתית ומרחבית טובה יותר בערים. ערכה זו מנגישה את תהליכי התכנון והאפשרויות הקיימות במרחבים המשותפים בבניין, מציעה חלופות לתכנונם ומייצרת תנאים לתהליך של חשיבה משותפת. הדיון סביב אופיים, תכנונם ובנייתם של המרחבים, מהווה תחליף לשיח הכלכלי הרווח ותשתית להיווצרות קשרים בינאישיים והתפתחות של קהילה מקומית. ערכה זו, ככלי תכנוני, נותנת לקבוצת הדיירים את האפשרות להיות שותפים פעילים בעיצוב החברה וסביבת המגורים שלהם ומאפשרת מרחב וחברה שוויונית ודמוקרטית יותר. מנחים: ייטב בוהסירה ונועה שגב

  אורבני ארכיטקטורה חברה וקהילה חדשנות מקומיות

  הצעות נוספות:

  גיא אהובי

  גופן ״הרצל״

  יוני האוזר

  חילופי מכתבים

  יעל שוימר

  Share it

  טארק שלודי

  "בין-לבין" / Между

  בן ריבק