Loader M Created with Sketch.
  לעבודות נוספות של הבוגר.ת תקשורת חזותית פרויקט גמר

  שחר הוד
  Shachar Hod

  054-5918363
  Shacharhod55@gmail.com
  shasha.myportfolio.com
  instagram icon @shashahod

  פעימות

  נענתי למשהו בי שביקש ריפוי, וכך הפרויקט שלי הפך להיות איזשהו כלי תרפויתי שהמהלכים בו נעשו בצורה אינטואטיבית לחלוטין. התפרקות בתוך הסקצ׳בוקים על ידי רישומים ואיורים מהירים, יצירה מתוך איבוד שליטה והצפה של התת מודע וחיבור בחזרה על ידי תרגום של אותם איורים ותכנים שהעסיקו אותי לרקמה. באותם ימים לא ידעתי כמה כוח מרפא יש ברקמה. הרקמה היתה עבורי בריחה, מדיטציה, כלי מנחם, מרגיע והדרך שלי לחזור לשליטה מנחה הפרויקט והאחד והיחיד נעם שכטר

  איור לבן מדיה מעורבת ספר עבודת יד צהוב ציור קראפט שחור

  הצעות נוספות:

  אשגר זמנה

  עדי מישורי

  יוני האוזר

  אייל בלבין

  יובל יצחק