Loader M Created with Sketch.
  פרויקט גמר

  פרהסיא

  פרהסיא

  בני ברק נוסדה ב - 1924 כמושבה חקלאית על ידי קבוצת חסידים יוצאי ורשה שבפולין מחברת "בית ונחלה", תוך שימור שמה של העיר המקראית ומתקופת בית שני. בראשיתה של המושבה הייתה פרנסתה על גידול פרי הדר. בנוסף עסקו בה גם בענפי חקלאות אחרים כמו גידול בקר לחלב. עם זאת, קרבתה לתל אביב העניקה לה צביון עירוני. כיום, לנוכח נתוני הצפיפות הגבוהים בעיר והצורך של אנשי העיר בתחבורה ציבורית, ישנו תוואי עתידי ולפיו קו המטרו מ 2 יעבור בתחומה של העיר בני ברק.. החברה החרדית מאופיינת בהתבדלות מכוונת מהעולם החיצוני, זאת במטר ה למנוע כניסה של ערכים שאינם מקובלים עליהם. לעומת זאת, המטרו הוא סממן אוניברסלי של השתלבות. הפרויקט נוצר מתוך קונפליקט מקומי בין הערכים הללו. פרויקט זה מגשר על פערים חברתיים על מנת לייצר מרחב חדש המחבר בין העולמות השונים. מצד אחד בני ברק ומנגד העולם שבחוץ. כיוון שמיקום התחנות כבר ידוע בחרנו להתמקם ביצירת מרחב ביניים שישרת את העיר בני ברק ויוכל גם להכיל את היתרונות המתלווים למטרו : אזורי תעסוקה חדשים, נגישות, אזורי מסחר, מרחבי מפגש ועוד. על מנת להטמיע את תחנות המטרו בעיר, הפרויקט מגדיר מחדש את גבולות הרחוב סביב האתר ומשלב אותם עם פרויקט המטרו העתידי.

  אורבני ארכיטקטורה חברה וקהילה חדשנות מקומיות

  הצעות נוספות:

  אדמות הסולטן | מים, אדם ואדמה בג'יפתליק

  רומי אטאס

  פסטיבל שונאמי

  שיר מיכאלי

  Inner Beauty

  מאי מימון

  חוות המחשבים

  קלודיה הרשקוביץ

  היסחפות

  דניאל מקמל