Loader M Created with Sketch.
  ארכיטקטורה פרויקט גמר

  אלמוג צברי ונעם דהאן
  Almog Tsabari and Noam Dahan

  almogtsabari@gmail.com , noamdahan19@gmail.com
  instagram icon @bezalel.arch_grad21

  שיתוף ופעולה: סיפור ההקמה של קואופרטיב אדריכלים צעירים

  עולם במהלך השנה האחרונה החלטנו – שלושה עשר חברי השנה החמישית ללימודי האדריכלות – להקים קואופרטיב, במטרה לבנות יחד צורת התארגנות מקצועית שונה מזו שאנו מיועדים להשתלב בה. קואופרטיבים מציעים בבסיסם שוויון והוגנות, המאפשרים השפעה ושליטה גבוהות של החברים בחייהם המקצועיים. בפרויקט הגמר אנו סוקרים את תהליך ההקמה שלנו: גיבוש הקבוצה, העבודה המשותפת ותהליכי הלמידה של עבודתנו כקואופרטיב, תוך פירוט של ארבעה פרויקטים ראשונים שעיצבנו.

  אורבני ארכיטקטורה חברה וקהילה חדשנות מקומיות

  הצעות נוספות:

  מעברים

  אנטנש יאלאו

  Grip-it

  ליאור אדרי

  זהירות, אוכלים

  טל יגודובסקי

  האמת מאחורי מה שאנחנו לא רואים

  סיואר עואודה

  The First Degree of Terrible

  מרטין ויסוק